วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด
วิชาภาษาอังกฤษ
     Home schooling Due to Flood Crisis ดาวน์โหลด
     Vocabulary 1 ดาวน์โหลด
     Vocabulary 2 ดาวน์โหลด
     Vocabulary 3 ดาวน์โหลด
     Vocabulary 4 ดาวน์โหลด
     Vocabulary 5 ดาวน์โหลด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น